Prijavi se

Agenda

Vreme Tema
09:00 REGISTRACIJA UČESNIKA
09:30 OTVARANJE KONFERENCIJE
10:00
DEMISTIFIKACIJA PODATAKA


PREZENTACIJA - ŠTA SU ZAPRAVO PODACI? 

PANEL DISKUSIJA - KAKO MOŽEMO DA KORISTIMO PODATKE KADA JE U PITANJU AI U TURIZMU 

PREZENTACIJA AI REŠENJA 

PREZENTACIJA - ISKUSTVA IZ POSLOVANJA


11:10 KAFE PAUZA
11:40
TURIZAM KROZ AI OBJEKTIV

PREZENTACIJA - KOMPIJUTERSKA VIZIJA  (COMPUTER VISION)

PANEL DISKUSIJA - KOJI SU DOMETI U TURIZMU OD DETEKCIJE SENTIMENTA DO AUTENTIFIKACIJE KORISNIKA PREZENTACIJA AI REŠENJA


PREZENTACIJA AI REŠENJA 


13:00 LAGANI RUČAK
13:45
ODRŽIVOST U TURIZMU UZ AI

PREZENTACIJA - ZAŠTO JE ODRŽIVOST VAŽNA ? 

PANEL DISKUSIJA - KOJE SU MOGUĆNOSTI AI U SMANJENJU KARBONSKOG OTISKA


14:45
KREIRANJE SADRŽAJA KROZ AI

PREZENTACIJA - MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA KREIRANJA SADRŽAJA KROZ AI PANEL 

DISKUSIJA - AI AGENTI ZA PUTOVANJA, PAMETNE REZERVACIJE, PERSONALIZACIJA SADRŽAJA 

PREZENTACIJA AI REŠENJA 


15:45
ZAVRŠNA SESIJA

PITANJA I ODGOVORI 
ZAKLJUČCI KONFERENCIJE 
NAREDNI KORACI


16:00  NETWORKING UZ KOKTEL I POSLUŽENJE

FU:TURIZAM KONFERENCIJA
20.11.2023.

Mona plaza Beograd,  
Cara Uroša 62-64

Vidi lokaciju
0
0
Years
:
8
8
0
Days
:
2
1
Hours
:
4
8
Minutes
:
1
7
Seconds
:
0
0
Items

Sorry, the time is up.